Reference

Rezultat 100% zadovoljstvo naših strank, se kaže tudi v izjemnem številu priporočil.


Papirniška industrija


Slovenija

Kremsmüller
Industrieanlagenbau KG
 • Zamenjava 32-ih prostih ležajev na vodilni strani sušilnih cilindrov z novejšimi CARB ležaji po SKF metodi s predelavo ležajnih ohišij zaradi drugačnega sistema mazanja (nivojski v pretočni).
Goričane,
tovarna papirja Medvode, d.d.
 
 • Izdelava in montaža kovinske konstrukcije za zaprtje tehnoloških kadi in povezovalnega mostu med dvema halama za cevovodno in elektro povezavo med objektoma.
 • Servisi sitosesalnih valjev.
 • Vgradnja prvega valja stiskalnice s keramično oblogo v Sloveniji.
 • Vzdrževanje opreme v skupini stiskalnic.
 • Demontaža in montaža glavnega nosilca ( roke ) Nipco Flex valja.
 • Demontaža, servis in montaža zgornje sesalne omare Duo Formerja.
Količevo karton d.o.o.

 

 • Menjava vseh pogonskih sklopov v mokrem in premaznem delu kartonskega stroja 2.
 • Izdelava in montaža mostovne nosilne konstrukcije za cevovode v dolžini 300 m.
 • Izdelava kovinske skladiščne hale 100 × 20 m.
 • Izdelava skladiščne hale 15 × 30 m in previsnega nadstreška 8 × 30 m.
 • Montaža prve »Shoe« (čevelj) stiskalnice v Sloveniji in tretje v Evropi na liniji za proizvodnjo kartona.
 • Obnova celotne linije za proizvodnjo lesovine + izdelava novih transporterjev za hlodovino + montaža in zagon celotne linije.
 • Sodelovanje pri pripravi rekonstrukcije kartonskega stroja 3 in izvedba investicijskih del: vgradnja dveh dodatnih sušilnih cilindrov, vgradnja premaznega agregata, vgradnja plinskih peči. Predhodno demontaža stare opreme.
 • Zamenjava gladilnega valja na liniji za proizvodnjo kartona.
 • Zamenjava notranje črne jeklene tuljave z nerjavno v 76 m visokem dimniku.
 • Demontaža rabljenih brusilnikov v tujini, natovarjanje na kamione, raztovarjanje na lokaciji naročnika, obnova predhodno pripeljanih brusilnikov, demontaža obstoječih brusilnikov in montaža predhodno obnovljenih brusilnikov za brušenje hlodovine.
 • Menjava brusnih kamnov v brusilnikih.
 • Postavitev nove linije za razrez hlodovine.
 • Pomoč pri natovarjanju rabljene opreme ( kompletne opreme za formiranje srednjega sloja kartona ) v tujini, transportu in raztovarjanju na lokaciji  naročnika, obnova in predmontaža pripeljane opreme na lokaciji naročnika, demontaža obstoječih okroglih sit, krajšanje ( predelava ) skupine stiskalnic in montaža kompletnega srednjega sloja sitove skupine.
 • Zamenjava dveh sušilnih cilindrov, vgradnja dveh napenjal, regulirnih valjev, pomoč pri predelavi haube.
 • Montaža sistema za vrvno vpeljevanje kartona (vrvenice in napenjalci vrvi).
 • Zamenjava 17-tih pogonov in predelave vpetij zamenjanih pogonov na prečnem rezilcu.
PAMA Gmbh
 •   Demontaža papirnega stroja 4 v Papirnici Vevče d.o.o. z natovarjanjem kamionov.
Langbein & Engelbracht GmbH

 • Sestavljanje in vgradnja dodatne sušilne haube v naknadno sušilno skupino stroja KS-3.
Papirnica Vevče d.o.o.
 • Servisi razpenjalnih valjev.
 • Kompletne sanacije pogonskih sklopov separatnega premaznega stroja s poenotenjem reduktorjev, predelavo AB temeljev in laserskim uravnavanjem gredi in kardanov.
 • Predelava 31 pogonov na premaznem stroju papirnega stroja (montaža močnejših pogonov).
 • Pregled in izvedba potrebnih popravil na 28 sušilnih cilindrih na papirnem stroju in 8-ih sušilnih cilindrih na premaznem agregatu.
 • Vzdrževalna dela na liniji za proizvodnjo papirja.
 • Predelava teka sita sušilne skupine v kletnem prostoru stroja.
Radeče papir, d.o.o.

 • Montaža kompletnega mokrega in premaznega dela stroja za proizvodnjo banknotnih papirjev proizvajalca PAMA GmbH..
SchäferRolls d.o.o.
 • Mehanski servisi valjev za vzhodno evropske papirnice in tekstilne tovarne. Pri teh valjih gre za specifiko, saj imajo znotraj hidravlične (valji stiskalnic) in vakuumske komore (sesalni valji), nekateri pa imajo vgrajenih tudi po 30 ležajev (razpenjalni valji).
Vipap Videm Krško d.d.
 • Menjava kompletnih pogonskih sklopov, menjave črpalk in predelave v sušilni skupini stoja PS-3.
 • Uravnavanje vodilnih valjev v 3. in 4. sušilni skupini na PS3.
 • Vgradnja teflonov na deflektorje v 1. in 2. sušilni skupini PS3.
Andritz
 
 • Demontaža obstoječe sitove skupine in montaža nove sitove skupine z tremi natoki ( 3 plasti ) v papirnici Količevo Karton d.o.o..
Pasaban
 • Demontaža starih dveh in montaža dveh novih prečnih rezilnih strojev  v papirnici Količevo Karton d.o.o..
Voith Paper Heidenheim GmbH & Co. KG
 • Montaža dveh novih duo-cleanerjev v papirnici Količevo Karton d.o.o..
 • Demontaža starega in montaža novega navijalnika v papirnici Količevo Karton d.o.o..
 • Servis Speed Flow-a v tovarni papirja Goričane d.d..
Valmet
 • Demontaža dveh premaznih agregatov in montaža dveh novih premaznih agregatov v papirnici Količevo Karton d.o.o.
Paloma d.d.
 
 • Vzdrževalna dela na liniji za proizvodnjo higienskega papirja.
 • Demontaža parne turbine in pripadajoče opreme.
 • Demontaža stroja za izdelavo higienskih papirjev 3.
 • Demontaža Deinking obrata.

 

Slovenija, Avstrija

Radeče papir, d.o.o., PAMA GmbH, Wellman Furnaces Ltd, TID d.o.o., Kamnolom Verd d.o.o., Papirnica Vevče d.o.o., Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., ….
 • Lasersko uravnavanje gredi, kardanov in jermenic na raznih vrtečih elementih (motorji, reduktorji, mešala, črpalke, valji, kompresorji, ventilatorji, …).
 • Ključavničarsko vzdrževalna dela na vseh rednih in izrednih zaustavitvah strojev in opreme: – Razne menjave valjev, – Menjave ležajev, – Manjša popravila konstrukcij, – Servisi črpalk, – Menjave tesnil, – …

 

Avstrija

Goričane,
tovarna papirja Medvode, d.d.
 • Demontaža mešal in aluminijastega rezervoarja za premazne snovi.
Voith Paper Heidenheim GmbH & Co. KG
 • Servis NipcoFlex valja v papirnici Kematen Mondi.
 • Servis natoka v papirnici Kematen Mondi.
 • Servis tresalne naprave DuoShake v papirnici Kematen Mondi.
 • Servis natokov v papirnici Smurfit Kappa v Nettingsdorfu.
 • Zamenjava 9-ih stabilizatorjev, montaža vmesnih plošč za 7 vodilnih valjev valjev ki se nahajajo pod sušilnimi cilindri, vgradnja novih nosilcev za 4 vodilne valje v sušilni skupini, zamenjava enega ventilatorja in montaža 1 novega ventilatorja v papirnici Heinzel Laakirchen.

 

Češka

Voith Paper Heidenheim GmbH & Co. KG
 • Servis Nipco Flex valja v papirnici Štĕtí Mond.
 • Montaža visokotlačne šobe na kalandru v papirnici Štĕtí Mondi.
Mondi

 

 • Demontaža naprave za odrez papirja in predelava obstoječega podesta v papirnici Štĕtí Mondi.

Hrvaška

Belišće d.d.

 

 • Sanacija uležajenj na vodilnih valjih.
 • Zamenjava sušilnih cilindrov.
 • Vzdrževanje opreme v skupini stiskalnic.
 • Zamenjava suhega noža v sušilni skupini.
 • Servis dveh Küsters valjev.
Radeče papir, d.o.o.

 • Demontaža Eguter valja z lovilcem kapljic v opuščeni Tvornici papira Rijeka d.d.. Nato je sledila obnova, predelava in vgradnja na stroj PS-4 v Radeče papir, d.o.o..
TIP 95 d.o.o.

 • Sodelovanje pri montaži novih nosilcev v skupini stiskalnicv papirnici DS Smith v Belišću.
 • Vzdrževanje opreme v skupini stiskalnic v papirnici DS Smith v Belišću.
 • Servis enega Küsters valja v papirnici DS Smith v Belišću.
 • Demontaža starih korit, strugal in špric v skupini stiskalnic ter vgradnja novih v papirnici DS Smith v Belišću.

 

Slovaška

Voith Paper Heidenheim GmbH & Co.
 • Zamenjava cevnih čistilcev v papirnici Mondi v Ružomberoku.
 • Servisi natokov v papirnici Mondi v Ružomberoku.

 

Madžarska

Voith Paper Heidenheim GmbH & Co.
 • Servis Nipco Flex valja v papirnici Dunafin Zrt. Paper v Dunaujvarošu.
 • Servis natokov v papirnici Dunafin Zrt. Paper mill v Dunaujvarošu.

 

Srbija

Umka
 • Izdelava, dobava in montaža izmetnega traku.
 • Nakup rabljene stiskalnice za odrezke, njena obnova, transport na lokacijo naročnika ter montaža.

 

Bolgarija

Količevo karton d.o.o.

 • Demontaža vseh linij, strojev in naprav za proizvodnjo kartona v papirnici v Nikopolu.

 

Italija

Cartiere Burgo spa

 • Sanacija vseh talnih transporterjev za zvitke v dodelavi.
TIP 95 d.o.o.

 • Demontaža starih zračnih kanalov in montaža novega sistema za rekuperacijo zraka na strehi papirnice.

 

Nemčija

Količevo karton d.o.o.

 • Demontaža dveh brusnih kamnov za pridobivanje lesovine.

 

Nizozemska

Količevo karton d.o.o.

 • Demontaža štirih sušilnih cilindrov in navijalnika.

 

Španija

Količevo karton d.o.o.

 • Transport in natovarjanje kamionov s strojnimi deli za brusni kamen 5. Posamezni deli teže 6T.

 

Švica

Količevo karton d.o.o.

 • Demontaža celotne linije za pridobivanje lesovine.

 


Jeklarska industrija


Slovenija

Wellman Furnaces Ltd.

 • Izdelava in montaža nove linije za predelavo debele pločevine v ACRONI-ju na Jesenicah, ki je zajemala dve stranski peči, končno peč, valjčno peč, kalilno peč, rekuperacijo vode in dva dimnika. Z montažo vseh pripadajočih transportnih valjčnic, ventilatorjev, kanalov, cevovodov, plinske inštalacije.
Acroni d.d.

 • Vzdrževalna dela na liniji za predelavo debele pločevine.

 

Švedska

Wellman Furnaces Ltd.

 • Delna izdelava in montaža celotne nove linije za proizvodnjo ležajev v tovarni SKF Sverige AB v Gothenburgu.
 • Izdelava in montaža nove valjčne žarilne peči za jeklarno SSAB Oxelösund AB dolžine 65 m.

 


Gradbena industrija


Slovenija

Salonit Anhovo, d.d.

 • Lasersko uravnavanje pogonskega sklopa elektromotorja in reduktorja za pogon transportno mešalne cevi za cement.
Uni Kristal

 • Postavitev manipulatorja v podjetju Trimo Trebnje.
M.Trade d.o.o.

 • Sanacija ventilatorja filterske postaje v podjetju Pomgrad d.d. – Hoče.

 


Gumarska industrija


Slovenija

Savatech d.o.o.

 • Izdelava nove konstrukcije, demontaža obstoječe in montaža nove konstrukcije za barvno označevanje.

 


Industrija za proizvodnjo električne in elektronske opreme


Slovenija

Uni kristal

 • Selitev, predelave in postavitev proizvodnih linij v podjetju Mahle Letrika d.o.o..
 • Selitev in predelava proizvodne linije v podjetju Domel d.d..

 


Kemična industrija


Slovenija

Fenolit d.d.

 

 • Selitev proizvodnje izdelkov iz smol v sosedno proizvodnjo halo ter postavitev in centriranje snovnih črpalk.
JUB kemična industrija d.o.o.

 • Sanacija uležajenja mešala v kadi za pripravo fasadnih mas.

 

Avstrija

Messfeld GmbH

 

 • Menjava ležajev na elektromotorjih, kompresorjih in črpalkah ter lasersko centriranje gredi na 2 tedenskem letnem remontu.

 


Strojna industrija


Avstrija

Treibacher Industrie AG
 • Menjava ležajev in ležajnih ohišij na udarni stiskalnici.

 


Lesno predelovalna industrija


Slovenija

Lespal d.o.o.

 

 • Vzdrževanje strojev za izdelavo palet.
 • Obnova stroja za izdelavo sekancev.
 • Izdelava in montaža nadstreškov.

 


Plastična industrija


Slovenija

AquafilSLO d.o.o.
 • Vgradnja ležajev na mlinu za mletje ribiških mrež.

 


Turizem


Slovenija

Kobla ŽTG d.o.o. In RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.d.
 • Popravilo gonil vlečnic z vsemi ustreznimi a-testi in certifikati.